Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Odunun yarılması, karbonizasiyası və briketlənməsi