Dili dəyiş

Azərbaycan dili

Quruluş tarixi

"ASENA" 1998-ci ildə işə un fabriki avadanlıqlarını layihəndirmək, istehsal etmək və quraşdırılmaqla başlamışdır. Şirkət 2 il ərzində ciddi rəqabət şəraitində un fabrikinin bütün avadanlıqlarının layihələndirdi və istehsal etdi. 1998 – 2003-cü illərdə şirkət 30 – 150 ton istehsal gücünə malik 10 ədəd un fabrikinin avadanlıqları istehsal etmiş və quraşdırmışdır.

2000-ci illərin əvvəlindən çoxsaylı müştəri istəklərini nəzərə alan şirkət yeni sahəyə - qüvvəli yem istehsal edən avadanlıqlar və komplekt fabriklərin layihələndirilməsinə, istehsalına və quraşdırılmasına yönəldi.

Bu günə qədər istehsal edilmiş və quraşdırılmış yem fabriklərini sayı 100 yaxındır.